โครงการ “ลดอุบัติเหตุ ลดความเสี่ยงในชุมชน”

ให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน ตามโครงการ “ลดอุบัติเหตุ ลดความเสี่ยงในชุมชน”

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 -11.00 น.

พ.ต.อ.พรศักดิ์ งามดี ผกก.สภ.น้ำพอง ,พ.ต.ท.วิธาน ชะลอกลาง รอง ผกก.ป.สภ.น้ำพอง
มอบหมายให้ ร.ต.ท.สุชาติ ทัพซ้าย รอง สว.(สส.)สภ.น้ำพอง ,ร.ต.ต.บุญช่วย เพชรสังหาร รอง สว.(ป.)สภ.น้ำพอง พร้อมตำรวจจราจรฯ ,ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สภ.น้ำพอง เป็นวิทยากรฯ ให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นประถมศึกษา จำนวน 80 คน ตามโครงการ”ลดอุบัติเหตุลดความเสี่ยงในชุมชน” ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ในหัวข้อ” พฤติกรรมการขับยานพาหนะให้ปลอดภัย ในการเดินทาง”
ณ อาคารห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น