ประวัติความเป็นมาของสถานีตำรวจภูธรน้ำพอง

          เดิมสถานีตำรวจภูธรน้ำพอง ตั้งอยู่ที่บ้านน้ำพองเก่า หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพอง ได้ทำการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2474 และได้เปิดทำการเมื่อ ปี พ.ศ.2475  โดยมี ส.ต.อ.เขียว ทองธรรมชาติ เป็นหัวหน้าสถานี

          ครั้นต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2491 หลวงผดุงแคว้นประจัน นายอำเภอคนแรก ได้ย้ายที่ทำการส่วนราชการมาตั้งอยู่ที่บ้านหนองกุง ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง เนื่องจากพิจารณาเห็นว่า สถานที่ดังกล่าวกว้างขวางและการคมนาคมสะดวกกว่าที่เดิม เนื่องจากติดกับสถานีรถไฟหนองกุง (สถานีรถไฟน้ำพองในปัจจุบัน) สายกรุงเทพ – หนองคาย

          เมื่อปี พ.ศ.2492 ได้ทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการ พิกัด T719478  มีเนื้อที่จำนวน 15 ไร่ 1 งาน 30 ตารางวา เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวทรงปั้นหยา แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2493 โดยมี ร้อยตำรวจโทสว่าง ใจชื่น เป็นหัวหน้าสถานี กระทั่งถึงปี พ.ศ.2536 ได้รับงบประมาณจากกรมตำรวจเป็นเงินจำนวน 7,500,500 บาท ให้ก่อสร้างอาคารที่ทำการหลังใหม่ เพราะอาคารหลังเก่าชำรุดทรุดโทรม เนื่องจากใช้ในราชการมาเป็นเวลานาน โดยก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2537

          ในปี พ.ศ.2539 สถานีตำรวจภูธรน้ำพอง ได้ยกฐานะเป็นสถานีตำรวจชั้นหนึ่ง มีหัวหน้าสถานีตำรวจยศพันตำรวจเอก ตำแหน่ง ผู้กำกับการ เป็นต้นมา