ข้อมูลผู้บังคับบัญชา

ตำรวจภูธรภาค ๔

พล.ต.ท.ยรรยง เวชโอสถ

ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4

รอง ผบช.ภ.4

พล.ต.ต.ไพศาล ลือสมบูรณ์

รอง ผบช.ภ.4

พล.ต.ต.อรรคพงศ์ พิมลศิริ

รอง ผบช.ภ.4

พล.ต.ต.เนติพงศ์ ธาตุทำเล

รอง ผบช.ภ.4

พล.ต.ต.หัสชัย เรืองมาลัย

รอง ผบช.ภ.4

พล.ต.ต.ธนชาติ รอดคลองตัน

รอง ผบช.ภ.4

พล.ต.ต.พุฒิพงศ์ มุสิกูล

รอง ผบช.ภ.4

ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น

พล.ต.ต.นพเก้า โสมนัส

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น

พ.ต.อ.ไพโรจน์ ไทยพุทรา

รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น

พ.ต.อ.จรัสพัฒน์ สุตยสรณาคม

รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น

พ.ต.อ.คะเชนทร์ ยืนยง

รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น

พ.ต.อ.ธีระวัฒน์ นุมานิต

รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น

พ.ต.อ.ชินวัฒน์ ศรีสวัสดิ์

รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น

พ.ต.อ.ถนอมสิทธิ์ วงษ์วิจารณ์

รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น

ผบช.

พล.ต.ท. xxxxx xxxxxxx

ผบช

พล.ต.ท. xxxxx xxxxxxx

ผบช

พล.ต.ท. xxxxx xxxxxxx

ผบช

พล.ต.ท. xxxxx xxxxxxx

ผบช

พล.ต.ท. xxxxx xxxxxxx

ผบช

พล.ต.ท. xxxxx xxxxxxx

ผบช

พล.ต.ท. xxxxx xxxxxxx

ผบช

พล.ต.ท. xxxxx xxxxxxx

ผบช

พล.ต.ท. xxxxx xxxxxxx

ผบช

พล.ต.ท. xxxxx xxxxxxx

ผบช

พล.ต.ท. xxxxx xxxxxxx

ผบช

พล.ต.ท. xxxxx xxxxxxx

ผบช